Modul1 - zhlaví

Pseudo-moduly (budou 2) mají sloužit hlavně pro testování a ověřování spolehlivosti a provozuschopnosti:
- komponet LocoServo, LocoIo, a detekci obsazení bloku (=úseku) vše viz. http://users.telenet.be/deloof/
- použití serv pro přestavování výměn
- použití relátek pro napájení srdcovek
- vzájemné rušení LocoIO, Loconetu a serv
- použití počítače pro řízení a automatizaci (SW RocRail a TC)
a hlavně pro získání zkušeností s tímto.

Použité kolejivo Tillig Elite, Roco Geoline, Roco RocoLine - vše code 83
Kolejivo zatím není fixováno - zbývá ještě moře drátů a ovládání serv (ocelové struny)

 

 

Detail 2x LocoIO, 1x LocoServo

 

Detail 2x Relay pro napájení 8 srdcovek

 

Detektor obsazení 4 bloků (celkem na mini-modulu bude 5x tj. 20 bloků)

 

Detail - Konce kolejí z Geolinu - hodím desku v obýváku na zem, postavím okruh z jednotlivých kolejí Geolinu a už to pojede (teda snad :-) )